Je bestelling

Boekingsvoorwaarden

Versie 2.0: 27 september 2022

 

Hieronder vind je onze Boekingsvoorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de aankoop van een Pas of het kopen van een Reservering via de Website. Lees deze voorwaarden aandachtig door en bewaar ze om ze later nogmaals te kunnen lezen.

Opmerking: op deze boekingsvoorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De volgende begrippen met een hoofdletter in deze Algemene voorwaarden hebben de betekenis die daaraan in dit artikel is toegekend, zowel in de enkelvouds- als meervoudsvorm.

 

1.1        Eurail: Eurail B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30206952 en gevestigd te Utrecht in Nederland. Postbus 2338, 3500 GH Utrecht 

1.2        Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een product, zoals een Treinpas of Reservering, koopt via de Website.

1.3        Klantenservice: de klantenservice die beschikbaar is voor alle Klanten via deze link

1.4        Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Eurail.

1.6        Treinpas: het ticket, in geprinte of digitale vorm. 

1.6        Papieren Pas: de fysieke pas, bestaande uit de Treinpas en de Pasomslag, die kan worden gekocht in verschillende varianten en onder verschillende voorwaarden.

1.6.1       Mobiele Pas: een digitale versie van de papieren Pas, die is ontworpen voor gebruik met onze Eurail/Interrail Rail Planner-app (hierna: 'Rail Planner-app').

1.7        Rail Planner-app: Eurail-app met een offline dienstregeling, informatie over voordelen en pasdekking en de mogelijkheid om gebruik te maken van een Eurail mobiele Pas.

1.8        Reservering: de regeling waarbij een zitplaats of slaapplaats voor een treinreis wordt gereserveerd via de Reserveringsselfservice. Een Reserveringsticket wordt uitgegeven als bewijs van de Reservering.

1.9         Reserveringsticket: het fysieke of elektronische bewijs van een Reservering.

1.10       Reserveringsselfservice: de online portal van Eural B.V. waar Klanten zelf Reserveringen kunnen boeken.

1.11       Spoorwegmaatschappijen: partijen van wie een Klant diensten kan gebruiken, namelijk vervoer per trein en andere diensten die door deze partijen worden aangeboden, zoals vervoer per boot, tram of bus. Spoorwegmaatschappijen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden zijn partners die door Eurail zijn gecontracteerd voor het aanbieden van vervoer.

1.12      Algemene voorwaarden: deze voorwaarden, ook de Boekingsvoorwaarden genoemd.

1.13      Vouchers: codes die de Klant kan gebruiken om korting te krijgen op de aankoop van Treinpassen.

1.14      Website: de website www.interrail.eu en de subdomeinen daarvan.

 

 

ARTIKEL 2: EURAIL ALS TUSSENPERSOON

2.1          Eurail B.V. treedt op als tussenpersoon voor de verkoop van Treinpassen en Reserveringen aan Klanten die gebruik willen maken van de diensten van de aangesloten Europese Spoorwegmaatschappijen. 

2.2          Eurail kan Klanten informeren over de mogelijkheid om accommodatie, zoals hotels en hostels, te boeken of een reisverzekering af te sluiten op externe websites. Als deze diensten buiten de Website-omgeving worden gekocht, kan Eurail niet worden beschouwd als partij bij die overeenkomst. Deze diensten moeten door de betrokken partner worden uitgevoerd. Eurail is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een dergelijke overeenkomst noch aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van bijvoorbeeld wijzigingen of annuleringen van reserveringen/boekingen van accommodaties.

2.3          De online dienstregeling die in onze tool voor Reserveringsselfservice is geïntegreerd, is afhankelijk van de gegevens die door Spoorwegmaatschappijen worden verstrekt en wordt eenmaal per week bijgewerkt. Eurail kan de nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. U erkent en aanvaardt dat de werkelijke treintijden kunnen afwijken van de dienstregeling. U kunt Eurail niet aansprakelijk stellen voor extra kosten die u maakt door te vertrouwen op de dienstregeling of die worden veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de dienstregeling.

2.4      Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van Treinpassen en Reserveringen.

ARTIKEL 3: INSCHRIJVEN VOOR EEN ACCOUNT

3.1          Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website en de door Eurail geboden diensten, zoals de Reserveringsselfservice, moet de Klant zich inschrijven en een persoonlijk account aanmaken. Tijdens het inschrijvingsproces moet de Klant een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord kiezen om na het inschrijven te kunnen inloggen op de Website. De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een wachtwoord dat voldoende betrouwbaar is.

3.2          De Klant moet de inloggegevens strikt vertrouwelijk houden. Eurail is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en mag altijd aannemen dat de persoon die de gegevens gebruikt de werkelijke accounteigenaar is. Alle handelingen via het account van de Klant zijn voor de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant, tenzij de Klant Eurail naar behoren op de hoogte heeft gesteld van een mogelijke inbreuk op zijn of haar account. In ieder geval moet de Klant redelijke maatregelen nemen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

ARTIKEL 4: AANBOD EN BESTELLING

4.1          De vermelde prijzen in elk aanbod van Eurail op de Website of via andere kanalen zijn inclusief (lokale) belastingen en exclusief eventuele bezorgkosten en extra kosten zoals reserverings- en/of boekingskosten. Alle vaste en onvermijdelijke kosten worden inbegrepen in de vermelde prijzen. Alle bezorgkosten zijn gebaseerd op het verzendadres dat door de Klant is opgegeven. In ieder geval worden alle kosten medegedeeld aan de Klant voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

4.2          Een aanbod wordt beschouwd als een bindend aanbod, maar kan te allen tijde worden gewijzigd, met dien verstande dat dit niet kan worden gewijzigd na acceptatie door de Klant, tenzij er sprake is van een duidelijke fout.

4.3          De Overeenkomst wordt gesloten wanneer de Klant het aanbod elektronisch via het bestelproces aanvaardt en aan de bijbehorende voorwaarden voldoet.

4.4          De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste persoonlijke informatie tijdens het bestelproces. 

4.5          Alle betalingen moeten worden gedaan in euro's, tenzij er andere opties of valuta's beschikbaar zijn. Op het gebruik van Vouchers zijn de in artikel 6 genoemde voorwaarden van toepassing.

4.6          Eurail is gerechtigd eventuele fraude en betalingsproblemen te onderzoeken. Als het onderzoek aantoont dat er mogelijk fraude heeft plaatsgevonden, zal Eurail de Klant dienovereenkomstig informeren en heeft Eurail het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

4.7          Nadat de bestelling door Eurail is bevestigd en de betaling is ontvangen, wordt de bestelling overeenkomstig artikel 8 aan de Klant geleverd.

4.8          Als er eenmaal een betaling heeft plaatsgevonden, kan een bestelling niet meer worden herzien, aangepast of gewijzigd. Bestellingen worden direct verwerkt om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk worden bezorgd. Als de Klant iets wil wijzigen in zijn/haar bestelling, is artikel 13 over Terugbetalingen en omruilingen van toepassing. 

4.9          Behoudens artikel 6 kunnen Vouchers worden ingewisseld bij de aankoop van een Treinpas.

4.10         Nadat de bestelling door Eurail is bevestigd en de betaling is ontvangen, wordt de Treinpas aan de Klant geleverd. Artikel 8 is van toepassing.

ARTIKEL 5: WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE AANKOOP VAN EEN TREINPAS

5.1          Eurail biedt verschillende varianten van de Treinpassen. Voor elk type Treinpas gelden specifieke voorwaarden en beperkingen (wat betreft leeftijd, gebruik, aantal landen, duur enzovoorts). Deze voorwaarden vormen allemaal onderdeel van het aanbod en staan duidelijk vermeld op de Website voordat een Overeenkomst wordt gesloten. 

5.2          De Klant mag een Interrail Treinpas kopen als de Klant een staatsburger of officiële wettige inwoner is van: 

 • Een van de lidstaten van de Europese Unie 

of 

 • Een van de andere Europese landen: Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, de Faeröer, Gibraltar, Guernsey, IJsland, het eiland Man, Kosovo, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland of Zwitserland.

5.3          Personen die geen staatsburger of officiële wettige inwoner zijn van de in artikel 5.2 gedefinieerde landen komen niet in aanmerking om te reizen met een Interrail Treinpas. In plaats daarvan kunnen zij een Eurail Treinpas kopen via www.eurail.com, de website van Eurail. 

5.4      Staatsburgerschap kan worden bewezen door middel van een geldig paspoort of wettelijk equivalent. Ingezetenschap kan worden bewezen door middel van officiële verblijfsdocumenten die door de overheid zijn afgegeven op papier of in digitaal formaat. Dit moet een document zijn dat duidelijk aangeeft dat de Klant staat ingeschreven in het land waar hij/zij woont. Dergelijke documenten kunnen per land variëren.  

5.5     Het land waar u woont of staatsburger bent met worden aangegeven tijdens het bestelproces. Dit land wordt vermeld op de Pas. Let op: er gelden speciale regels voor reizen in dit land (zie Gebruiksvoorwaarden, Reizen in het land waar je woont met een Interrail Pas). De gebruiksvoorwaarden zijn hier te vinden. 

5.6 In het geval dat het land waar u officieel woont en/of werkt afwijkt van de nationaliteit die op uw paspoort of wettelijk equivalent staat, prevaleert het land waar u woont en/of werkt en moet dit worden aangegeven bij het bestellen van de Pas.  

5.7       e-Residency-documenten worden niet aanvaard als geldig bewijs van ingezetenschap. 

 

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN VOUCHERS/COUPONS

6.1          Een Voucher is een code die de Klant kan gebruiken om korting te krijgen op de aankoop van een Treinpas. Vouchers kunnen niet worden gebruikt om te betalen voor wisselkoersverschillen met betrekking tot de Treinpas, Reserveringen of andere bijkomende kosten.

6.2          Om de korting te ontvangen die overeenkomt met de Voucher, moet de klant de code op de Voucher tijdens het bestelproces in het daarvoor bestemde veld invoeren. Vouchers kunnen alleen worden gebruikt voordat er rechtstreeks bij Eurail een Treinpas wordt gekocht via de Website. Voucherkortingen kunnen niet worden geïnd voor verlopen bestellingen bij Eurail.

6.3          Per bestelling wordt slechts één Voucher geaccepteerd en een Voucher kan maar één keer worden gebruikt. Vouchers kunnen niet worden omgewisseld voor contant geld en kunnen en mogen niet worden verkocht aan derden.

6.4          Eventuele specifieke voorwaarden die gelden voor de Vouchers, de producten waarvoor de Vouchers kunnen worden gebruikt en hun geldigheid en waarde staan aangegeven op elke Voucher die wordt uitgegeven door Eurail. Eurail behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor Vouchers te allen tijde te wijzigen. 

ARTIKEL 7: EEN RESERVERING MAKEN

7.1          Eurail biedt Klanten die een persoonlijk account op de website hebben, een service om Reserveringen te maken voor een groot aantal Europese treinen. Afhankelijk van de trein en de Spoorwegmaatschappij kunnen de reserveringen gemaakt worden als papieren Reserveringstickets of elektronische Reserveringstickets.

7.2          Alle gegevens die door de Klant worden verstrekt tijdens het reserveringsproces worden gebruikt om de Reservering(en) te maken en de Klant de Reserveringstickets te leveren. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze persoonlijke gegevens en voor het selecteren van de juiste reisroute en -tijd waarvoor de Klant een Reservering wil maken.

7.3          Reserveringsgegevens kunnen niet worden gewijzigd nadat de Klant de bestelling heeft gedaan. Na ontvangst van de bestelling of aanvraag kan Eurail de Reservering niet wijzigen. 

7.4          Nadat de Reservering is gemaakt en de betaling is ontvangen, wordt het Reserveringsticket aan de Klant geleverd. Artikel 8 is van toepassing.

7.5     Reserveringen die zijn gekocht met behulp van een Eurail Pas zijn gekoppeld aan een specifieke pashouder en zijn alleen geldig indien ze worden getoond in combinatie met de betreffende pas en een identiteitsbewijs van de pashouder.

ARTIKEL 8: LEVERING VAN TREINPASSEN EN RESERVERINGSTICKETS

8.1 Mobiele Pas

8.1.1     Een link voor het opvragen van een mobiele Pas wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het persoonlijke account van de Klant. Volg deze link om te beginnen, of volg de volgende stappen:

 • Open the Rail Planner-app and ga naar My Pass.Tik op 'Add your Pass' om te beginnen.
 • Voer de achternaam en het Pasnummer uit de bevestigingsmail in.
 • Zodra de mobiele Pas op een apparaat is geladen, is de mobiele Pas toegankelijk via My Pass.

 

8.1.2     Als de bestelbevestiging (met de opvraaglink) van een mobiele Pas niet binnen 24 uur wordt ontvangen op het door de Klant opgegeven e-mailadres, moet de Klant contact opnemen met de Klantenservice. Klanten wordt vriendelijk verzocht om de mappen met spam en reclame-e-mails te controleren voor ze contact opnemen met de Klantenservice. De Klantenservice zal de bestelgegevens in het systeem verifiëren en de Klant verdere instructies geven voor het opvragen van de mobiele Pas.

 

8.2 Papieren Pas

8.2.1         Papieren Passen en fysieke (papieren) Reserveringstickets worden afgeleverd op het (verzend)adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. Alle niet-fysieke Reserveringstickets (e-tickets) worden verzonden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het persoonlijke account van de Klant. Dergelijke e-tickets worden ook opgeslagen in het persoonlijke account van de Klant. 

8.2.2          De klant ontvangt een geschatte leverdatum bij de aankoop van de pas, op basis van het opgegeven verzendadres. De door Eurail meegedeelde levertijden van een papieren Pas zijn indicatief. Eurail doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om op tijd te leveren. Eurail kan daarvoor echter geen garanties bieden. Eurail is niet aansprakelijk voor vertragingen en de gevolgen daarvan als de levertijd een indicatie is. Als de vermelde levertijd een harde deadline is, is het bovenstaande niet van toepassing en is Eurail verplicht binnen de vermelde periode te leveren, op voorwaarde dat de Klant de juiste informatie heeft verstrekt en in staat is de bestelling in ontvangst te nemen.

8.2.3          Als de bestelde papieren Pas niet op een indicatieve leveringsdatum wordt ontvangen, kan de Klant bij de Klantenservice informeren naar de voortgang van de levering. Indien er een strikte niet-indicatieve leveringsdatum is overeengekomen en de bestelling niet op tijd is geleverd, dient de Klant onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice. Eurail zal dan in overleg met de Klant met een oplossing komen. Verder kan de Klant gebruikmaken van de opties in artikel 8.2.5. 

8.2.4          Eurail adviseert de Klant de bestelling bij de ontvangst van de Pas direct te controleren. Als de bestelling niet compleet is of de gegevens op de Treinpas of Reserveringstickets niet juist zijn, dan wordt de Klant geadviseerd om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Klantenservice.

8.2.5          Als een papieren Pas niet op tijd is geleverd, kan de Klant (indien dit onder het toepasselijke terugbetalingsbeleid valt) de Treinpas via de website omruilen voor een nieuwe Pas of een nieuwe Treinpas kopen bij een van de grote Europese treinstations en een terugbetaling aanvragen voor de oorspronkelijke Pas die gekocht is bij Eurail. Raadpleeg ons terugbetalings- en omruilbeleid voor meer informatie over terugbetalingen en omruilingen.

8.2.6          Als de verzendmethode van een papieren Pas de optie biedt om de bestelling online te volgen, ontvangt de Klant de volginformatie in de e-mail waarin de verzending wordt bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de volginformatie van tijd tot tijd te controleren om te zien of er problemen zijn met de bezorging en aan de hand daarvan te handelen.

8.2.7          Eurail is niet verantwoordelijk voor de volledigheid van het Paspakket, nadat de Klant voor de ontvangst heeft getekend.

8.2.8          Eurail is nooit aansprakelijk voor verlies, late levering of enige andere schade aan het pakket met de Papieren pas, als dit te wijten is aan de handelingen van de Klant. Hiervan is sprake als de Klant het pakket niet in ontvangst neemt of, bijvoorbeeld, onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

9.1          Klachten over de service van Eurail, de Website en de uitvoering van bestellingen via de Website kunnen worden gericht aan de Klantenservice. De afdeling klantenservice handelt alle communicatie en/of verzoeken om een terugbetaling af namens het management van Eurail. De klantenservice streeft ernaar de Klant binnen twee werkdagen te antwoorden.

9.2          Indien Eurail binnen de bovengenoemde termijn geen inhoudelijk antwoord kan geven, wordt de Klant hiervan binnen de bovengenoemde termijn op de hoogte gesteld met een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht. Als de Klant niet tevreden is met de manier waarop de klacht is behandeld, kan de Klant de klacht indienen bij het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/, op voorwaarde dat de Klant de Overeenkomst als consument heeft gesloten. 

9.3          Klachten over de Treinpas, de Reservering of de treinreis, zoals de werking van de Treinpas, de kwaliteit van de trein, het spoorwegpersoneel (waaronder de inbeslagname van Treinpassen), stakingen of de beschikbaarheid van zitplaatsen, moeten worden gericht aan de Klantenservice (zo snel mogelijk of binnen 1 maand na de reisdatum). 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1          De Klant begrijpt dat Eurail slechts optreedt als tussenpersoon bij de verkoop van Treinpassen en Reserveringen tussen de Klant en de deelnemende Spoorwegmaatschappijen. Daarom kan Eurail op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de bedrijfsvoering van de vervoerders, het geleverde vervoer of voor schade of extra kosten door verlies van bagage, diefstal, overmacht of andere oorzaken.

10.2          Eurail is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies (indirect verlies of anderszins); enige schade (waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van of schade aan kleding, bagage of eigendommen van passagiers); dood, letsel, vertraging, ongemak of verstoring veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met enig defect aan een trein, voertuig of ander vervoersmiddel per land of zee dat wordt gebruikt of gehuurd of waarmee wordt gereisd; of ten gevolge van nalatigheid, opzettelijk wangedrag, stakingen of andere handelingen, verzakingen of nalatigheid door een Spoorwegmaatschappij of andere aanbieder van goederen en diensten. Eurail is immers geen partij bij de overeenkomst tussen de Klant en de Spoorwegmaatschappij.

10.3          De Website kan links bevatten naar websites van derden, door middel van plug-ins of anderszins. Eurail garandeert niet dat deze links goed werken. Eurail heeft geen controle over deze websites en accepteert geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruiken en/of bezoeken van deze websites.

10.4          Eurail heeft het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, bijvoorbeeld voor onderhoud of om de Website aan te passen. Dit zal nooit recht geven op enige vergoeding. 

10.5          Mocht er desalniettemin enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeien uit de Overeenkomst of anderszins, dan blijft de aansprakelijkheid van Eurail beperkt tot een bedrag dat niet groter is dan de aankoopprijs van de Treinpas of Reservering waarop de schade betrekking heeft, zoals gekocht door en in naam van de Klant.

10.6          De beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade, zoals vervat in deze Algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan een opzettelijke daad of grove nalatigheid van Eurail.

ARTIKEL 11: DIVERSEN

11.1          Op deze Algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Klant en Eurail is Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechtbank is de rechtbank Midden-Nederland in Nederland, tenzij dwingend recht anderszins vereist.

11.2          In het geval van een geschil over de Algemene voorwaarden en de vertalingen daarvan, zal de Engelse tekst leidend zijn ten opzichte van de andere vertalingen, onder voorwaarde dat de Engelse versie is verstrekt aan en kan worden begrepen door de Klant.

ARTIKEL 12: REISVOORWAARDEN

12.1          Op het reizen met een Treinpas zijn de Gebruiksvoorwaarden van Eurail alsook de regels die zijn bepaald door de betreffende Spoorwegmaatschappijen van toepassing. De Spoorwegmaatschappijen kunnen ook voorschrijven dat het verplicht is om voor bepaalde treinen in sommige landen een Reservering te maken. Een overzicht van de algemene voorwaarden van de Spoorwegmaatschappij is te vinden op de website van het betreffende vervoersbedrijf.

12.2          Een Treinpas moet geactiveerd worden voordat deze gebruikt kan worden en is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig indien een paspoort of wettelijk equivalent wordt getoond. Kopieën, schermafdrukken en schermafbeeldingen worden niet geaccepteerd. Personen die zonder paspoort of wettelijk equivalent reizen met een Treinpas kunnen worden verplicht tot betaling van een ticket voor het volle tarief en een bepaalde boete, afhankelijk van de regels van de desbetreffende Spoorwegmaatschappij. 

12.3          Een Reserveringsticket kan alleen gebruikt worden op de datum en tijd die vermeld zijn op het Reserveringsticket en is alleen geldig als je reist met een geldige, geactiveerde Treinpas. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op deze datum in het bezit te zijn van een geldige en geactiveerde Treinpas.

12.4          A  Een reserveringsticket dat door een pashouder is gekocht, kan alleen door die pashouder worden gebruikt.

12.5          Spoorwegpersoneel heeft steeds het recht de Klant te vragen om een identiteitsbewijs.Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Onder een dergelijk document wordt een paspoort of wettelijk equivalent verstaan.  

12.6          Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om in het bezit te zijn van alle nodige reisdocumenten en visa.

ARTIKEL 13: TERUGBETALINGEN EN OMRUILINGEN

13.1          Voor terugbetalingen en omruilingen van Treinpassen of Reserveringen geldt het terugbetalings- en omruilbeleid.

APPENDIX 1: TERUGBETALINGSBELEID VAN RESERVERINGSSELFSERVICE

Terugbetalingsbeleid  
Trenitalia

Je kunt de toepasselijke terugbetalingsregels vinden op de website van Trenitalia.

NMBS / ÖBB / SNCF /
Eurostar / Thalys (via BeneRail)

Je kunt de toepasselijke terugbetalingsregels vinden in je reserveringsoverzicht.

Andere Europese vervoerders (via SilverRail)

Je kunt de toepasselijke terugbetalingsregels hier vinden.

 

Terugbetalingsbeleid voor speciale gevallen (stakingen, vertragingen enz.)  
Trenitalia

Je kunt contact opnemen met de klantenservice van Trenitalia

NMBS / ÖBB / SNCF /
Eurostar / Thalys (via BeneRail)

Je kunt contact opnemen met onze Interrail-klantenservice

 Andere Europese vervoerders (via SilverRail)

Je kunt contact opnemen met onze Interrail-klantenservice

INTERRAIL.EU SERVICEBELEID

Ons team van treinpasexperts streeft ernaar alle vragen die u per e-mail en op onze Facebook- en Twitter-pagina's stelt te beantwoorden met de meeste correcte en nuttige informatie. We streven ernaar om e-mails binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
 

Netiquette

Wij doen er alles aan deze website bij te werken en u de recentste informatie en een eersteklasservice te bieden. Wij vinden wederzijds respect belangrijk en vragen u daarom de volgende gedragsregels te respecteren:

 • Gebruik geen grove taal wanneer u communiceert met andere leden van de community of met ons klantenserviceteam.

 • Niet spammen oftewel niet herhaaldelijk hetzelfde bericht plaatsen, tweeten of e-mailen.

 • Verstuur geen commerciële e-mails van welke soort dan ook.

 • Wijk niet af van het onderwerp.

Wanneer deze gedragsregels niet worden gevolgd, dan zullen wij u vragen uw vraag anders te verwoorden voordat dat wij u een antwoord geven. Als de bovenstaande regels niet gerespecteerd worden, behoudt Interrail.eu zich het recht voor om:

 • gesprekken te beëindigen of te weigeren een reactie te geven op e-mails, tweets of facebookberichten die als ongepast worden beschouwd;

 • communicatie te staken met e-mails, tweets of faceboekberichten die het werk van het klantenserviceteam of het contact tussen het klantenserviceteam en andere klanten hinderen;

 • Tweets, Facebook-berichten of Community-berichten te verwijderen of verbergen.

 • Toegang tot zijn sociale kanalen of het Community-platform te weigeren.

 

Wij ontvangen graag feedback!

Als wij je uitstekende service hebben geboden, of als je blij bent met onze website, horen we graag je feedback.Wij streven naar alleen maar blije gezichten. Als Interrail.eu niet aan je verwachtingen heeft voldaan, laat ons dit dan weten. Wij nemen alle feedback serieus en zullen contact met je opnemen om een oplossing te vinden.
 

Disclaimer

Medewerkers bij de klantenservice van Interrail.eu behandelen uw vragen met veel zorg. Wij kunnen echter geen garantie geven voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. Interrail.eu of haar leden, directeuren, medewerkers of adviseurs zullen in geen enkel geval verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) fouten, onnauwkeurige of onvolledige informatie die verstrekt wordt op deze website of door onze medewerkers. Interrail.eu zal met name niet aansprakelijk zijn voor fouten of onjuiste informatie betreffende prijzen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik en/of de geldigheid van Interrail passen of andere Interrail diensten.