Je bestelling

Privacy- en cookieverklaring

Versie: 2.1

Gepubliceerd: 11-10-2022

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, Eurail B.V. ("wij", "onze" of "ons"), persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken over personen ("u") die ons of de service bezoeken of anderszins met ons communiceren op www.interrail.eu, www.eurail.com en/of whitelabel-websites of elke andere website, webpagina (inclusief communitypagina's of formulieren die via onze klantenservice zijn aangemaakt), de Railplanner-app, e-mail, sociale media, tekstberichten of digitale advertenties die onder ons beheer vallen (gezamenlijk de "sites").

 

We hechten veel belang aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en engageren ons om onze procedures voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens eerlijk en transparant te laten verlopen.

 

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) en de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming worden persoonsgegevens beschouwd als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Verschillende stukjes informatie die samen kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon, worden ook beschouwd als zijnde Persoonsgegevens.

 

Dit beleid beschrijft onze werkwijzes met betrekking tot:

a)   Gegevensverzameling

b)    Gegevensgebruik

c)    De locatie en bewaring van gegevens

d)    Gegevensuitwisseling

e)    Cookies en trackingtechnologieën

f)     Communicaties

g)    Gegevensbeveiliging

h)    Rechten van betrokkenen

i)     Aanvullende informatie 

 

Neem dit Privacybeleid grondig door. U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en doet dit volledig uit vrije wil. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken, of deze niet door ons of één van onze dienstverleners wilt laten verwerken, vragen we u om onze Websites niet te bezoeken, er geen interactie mee te hebben en geen gebruik te maken van onze Service. U kunt er ook voor kiezen om geen 'optionele' persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Houd er in dat geval wel rekening mee dat we u mogelijk niet de beste klantervaring kunnen bieden bij het gebruik van onze Services.

 

Dit Privacybeleid heeft betrekking op Eurail B.V. in de hoedanigheid van 'gegevensbeheerder', wat inhoudt dat we de middelen en doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens bepalen.

 

Opmerking: Onze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Websites en Services, waarbij elke niet nader gedefinieerde betekenis in dit Privacybeleid de betekenis heeft die eraan wordt gegeven in onze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden"). 

 

a)   Gegevensverzameling

We verzamelen en beheren verschillende soorten persoonsgegevens van onze Klanten en bezoekers van onze Sites. Deze gegevens worden verzameld of gegenereerd door uw interactie met ons of onze Services en kunnen rechtstreeks door uzelf of door onze Partners worden verstrekt.

 

We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens (voor zover deze betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon):

 

Gegevens die automatisch worden verzameld of gegenereerd

Wanneer u onze Service raadpleegt, ermee interacteert of er gebruik van maakt, verzamelen, registreren of genereren wij technische gegevens over u. Dit gebeurt met de hulp van externe Serviceproviders (zoals in detail beschreven in artikel d), waaronder het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën (zoals in detail beschreven in artikel e). Dit omvat connectiviteits-, technische en geaggregeerde gebruiksgegevens zoals IP-adressen en algemene locatiegegevens, apparaat- of toepassingsgegevens zoals uw browserversie, taalinstellingen, sessiegegevens, het aantal muisklikken, het gebruik van functies en andere interacties met onze Websites. Interacties met onze klantenservice worden mogelijk automatisch geregistreerd, bijgehouden en geanalyseerd voor analyse-, service-, zakelijke, kwaliteits- en verbeteringsdoeleinden, training en het bijhouden van gegevens.

 

Rechtstreeks door u verstrekte gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, u aanmeldt voor een account, een treinpas koopt of een reservering plaatst via onze website, zullen wij u vragen om een aantal persoonsgegevens te verstrekken zodat we uw verzoek en/of reservering kunnen verwerken en een account kunnen aanmaken. Deze gegevens omvatten doorgaans uw voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, adres, nationaliteit, voorkeurstaal, geboortedatum, paspoortnummer (voor internationale reizigers), inloggegevens voor uw account (gebruikersnaam en wachtwoord), en alle andere gegevens die u verstrekt door gebruik te maken van onze Services, door contact met ons op te nemen of door andere accounts te koppelen, zoals bijvoorbeeld Facebook of andere sociale media-accounts. Wanneer u andere accounts koppelt, deelt u gegevens waaronder uw naam, e-mailadres, profielafbeelding, locatie en andere op uw openbare profiel vermelde gegevens.

 

U kunt er ook voor kiezen om ons ondersteuningsverzoeken, feedback, beoordelingen of reacties op onze enquêtes en/of promoties te sturen, waaronder de inhoud van online formulieren of sociale mediakanalen, het posten van berichten op (één van) onze online openbare forums of groepen, het verzenden van e-mailberichten naar één van de door ons aangewezen adressen, of enige andere vorm van communicatie. Zulke gegevens kunnen details bevatten over een door u geconstateerd probleem, contactinformatie en andere documentatie, schermopnames en -afbeeldingen, enz.

 

Indien u Persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt om een pas voor meerdere reizigers te kopen, dient u ervoor te zorgen dat (i) deze persoon naar behoren is geïnformeerd over het recht van Eurail om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, en de desbetreffende persoon deze Privacyverklaring heeft ontvangen, (ii) dergelijke Persoonsgegevens worden verzameld en verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zonder inbreuk te maken op de rechten van deze persoon of derden, en (iii) u indien waar nodig voorafgaande toestemming hebt verkregen.

         

Gegevens van onze Partners

Partners die onze treinpassen verkopen, zoals spoorwegmaatschappijen en distributeurs (verder beschreven in artikel d), zullen ons uw persoonsgegevens verstrekken zodat wij uw verzoek kunnen verwerken en een account kunnen aanmaken voor het gebruik van onze Service.

 

Gegevens die van andere derden zijn ontvangen

We ontvangen mogelijk ook gegevens over u uit andere bronnen, wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan acties of evenementen die wij sponsoren of waaraan we zelf deelnemen.

 

Via analyse-instrumenten verkregen gegevens

Voor het verzamelen van gegevens over het gebruik van onze Websites en/of Service maken we gebruik van analysetools waaronder Google Analytics, Hotjar en Pisano om na te gaan welke pagina's worden bezocht, wanneer ze worden bezocht, via welke advertentie of e-mail of webpagina u in contact bent gekomen met onze website, hoe gebruikers interacteren met onze Service en Websitepagina's en verschillende functies, enz. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld op basis van uw toestemming na aanmelding voor onze marketingcookies via de cookiebanner op onze website.  Zie artikel 'e' voor meer informatie.

 

b)    Gegevensgebruik

We verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald door de relevante privacywetgeving.

 

We maken gebruik van persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze Service zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden, om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze legitieme belangen voor het onderhouden en verbeteren van onze Websites en Service te ondersteunen.

 

Indien u woonachtig bent of gebruik maakt van onze Service in een grondgebied dat onderworpen is aan privacywetten die bepalen dat 'toestemming' de enige of meest toepasselijke rechtsgrondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens (in het algemeen, of specifiek met betrekking tot de soorten persoonsgegevens die u verstrekt via de Service), dan wordt uw aanvaarding van onze Algemene voorwaarden en van dit Privacybeleid en voor zover dit wettelijk is in een dergelijk grondgebied, opgevat als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. Als u dergelijke toestemming wilt intrekken, kunt u ons een e-mail sturen via privacy@eurail.com.

 

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Voor het faciliteren en leveren van onze Services;
 • Om de identiteit van onze Klanten te verifiëren en hen toegang te geven tot onze Service;
 • Om onze bezoekers en klanten hulp en ondersteuning te bieden;
 • Om de klantervaring en onze producten en de algehele prestaties van onze Service te blijven verbeteren door een beter inzicht in hoe bezoekers en klanten onze Websites gebruiken en ermee interacteren;
 • Om onze marketingcampagnes, ons beheer van advertenties en onze verkoopactiviteiten te faciliteren en te optimaliseren, en om de advertenties voor onze producten en diensten efficiënter te beheren en te leveren, waaronder ook op andere websites zoals Facebook, Instagram en Google. Dit omvat op interesses gebaseerde advertenties op basis van Website-activiteit, voorkeuren en andere gegevens die aan ons ter beschikking worden gesteld via derden of onze Partners;
 • Om bepaalde promotionele evenementen of prijsvragen mogelijk te maken, te sponsoren en te organiseren;
 • Om uw feedback en beoordelingen te publiceren op onze Websites, openbare forums en/of blogs;
 • Om onze maatregelen omtrent gegevensbeveiliging te ondersteunen en te verbeteren, met inbegrip van het voorkomen en beperken van het risico op fraude, fouten of onwettige of illegale activiteiten;
 • Om groeikansen te identificeren en te benutten door middel van partnerschappen met aan onze Service gerelateerde vervoerders, verdelers, instellingen en andere zakelijke partners en leveranciers (zie artikel d)
 • Voor het opstellen van geaggregeerde statistische gegevens, afgeleide niet-persoonsgebonden gegevens of gegevens die door anonimisering niet langer persoonsgebonden zijn en die wij of onze Partners kunnen gebruiken om onze Service te leveren en te verbeteren of voor andere zakelijke doeleinden; en
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Aanvullend kan toestemming worden gegeven tijdens het aanmaken van een account, zodat wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte kunnen brengen van onze commerciële ontwikkelingen en gepersonaliseerde aanbiedingen. Zie rubriek f. Communicaties, promotionele communicatie, voor meer informatie.

 

c)     De locatie en bewaring van gegevens

Uw gegevens worden door ons op verschillende locaties bewaard, zo lang dat nodig is in overeenstemming met onze redelijke zakelijke behoeften, zoals het uitvoeren van onze Service of het uitoefenen van onze legitieme belangen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

 

Het hoofdkantoor van Eurail B.V. is gevestigd in Nederland, een lidstaat van de Europese Unie waardoor een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens van inwoners van de EU moet worden gewaarborgd. De gegevens worden voor deze doeleinden opgeslagen en overgedragen binnen de EER. Wanneer de gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EER, zoals het Verenigd Koninkrijk, zijn de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie van toepassing.

 

Uw persoonsgegevens kunnen door ons bewaard worden zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van onze relatie met u en om u onze Diensten te kunnen leveren; om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen; of om eventuele geschillen te voorkomen, die betrekking hebben op de wetgeving inzake het bijhouden van registers, dossiers en boekhoudkundige gegevens; en om bewijsstukken met betrekking tot onze relatie te kunnen voorleggen, indien er juridische geschillen zouden ontstaan na stopzetting van uw gebruik van onze Services. Dit gebeurt in overeenstemming met ons beleid voor gegevensopslag en naar eigen goeddunken. 

 

d)    Gegevensuitwisseling

We delen uw gegevens met onze Partners, Serviceproviders of andere relevante derden in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen uw persoonsgegevens aan derden overdragen op grond van de volgende redenen:

 • We hebben hen ingeschakeld om ons te ondersteunen bij het leveren van onze Service
 • Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de door ons aangegane overeenkomst met u;
 • Hiervoor berusten wij op onze legitieme belangen;
 • We hebben de wettelijke verplichting om hieraan te voldoen (wanneer de politie of een officiële instantie bijvoorbeeld een officieel schriftelijk verzoek om informatie indient naar aanleiding van een vermoedelijk strafbaar feit)

 

De volgende derden mogen uw persoonsgegevens verwerken:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Post- en koeriersdiensten;
 • Aanbieders van betaaldiensten;
 • Spoorwegmaatschappijen (klik om een overzicht te bekijken)
 • Overheidsinstellingen (bijv. belastingen en politie)
 • Onze cookieproviders (zie artikel e. hieronder).

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die gelinkt zijn aan onze website. Wij kunnen niet garanderen dat dergelijke derden zorgvuldig en veilig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij raden aan dat u de privacyverklaringen op hun websites leest voordat u gebruikmaakt van die websites.

 

e)    Cookies en trackingtechnologieën

Zowel wij als onze partners en serviceproviders gebruiken cookies en andere technologieën voor prestatie-, analyse- en personalisatiedoeleinden.

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van het apparaat (inclusief een pc, tablet of smartphone) tijdens een bezoek aan een website. Dit gebeurt via de internetbrowser op het gebruikte apparaat. De gegevens die een cookie kan doorsturen over het gebruik van onze website, kunnen worden doorgegeven aan de intern beveiligde servers van Eurail.com of de servers van een derde partij.

 

We gebruiken cookies op onze website voor de volgende doelen:

 

Prestatiecookies

Dit zijn technische en/of functionele cookies waarmee we de prestaties en functionaliteit van onze Service en Websites beveiligen en beheren;

 

Analytische cookies

Door middel van deze cookies worden algemene statistieken gegenereerd voor inzicht in uw gebruik van onze Service en Websites, waardoor wij onze website en services kunnen optimaliseren. Uw browser zal ons informeren of u deze cookies en het plaatsen van nieuwe cookies toestaat. Vervolgens zullen er nieuwe cookies worden gegenereerd om uw gebruik van onze Service te kunnen analyseren;

 

Marketing- en reclamecookies

Met deze cookies kunnen we ons Serviceaanbod aantrekkelijker voor u maken door op uw interesses afgestemde advertenties te tonen en de advertenties en inhoud op onze website en in onze nieuwsbrieven te personaliseren op basis van uw interesses en klik- en surfgedrag. We kunnen gebruik maken van door andere organisaties geplaatste cookies, waardoor we advertenties accurater op uw interesses kunnen afstemmen. We plaatsen ook cookies op een aantal andere websites waarop we adverteren. Indien u een van deze cookies hebt geplaatst, kunnen we uw gebruik van een dergelijke website identificeren en vaststellen dat u onze advertentie op die website hebt bekeken als u op een later tijdstip gebruik maakt van onze Services. Op basis van deze informatie kunnen we onze advertenties targeten. Deze cookies omvatten op sociale mediakanalen geplaatste cookies;

 

Met Google Analytics worden aan de hand van analyse- en traceercookies statistieken opgesteld over het verkeer en het gebruik van de verschillende onderdelen van onze Websites, om zo de optimalisatie van onze Services en Website te bevorderen. Gebruikers die hun gegevens liever niet door Google Analytics zien verzameld of gebruikt, kunnen zich hier afmelden: Google Opt-out.

 

Cookies van derden

Om onze Service te kunnen leveren, werken we samen met derden (zoals beschreven in artikel d), die mogelijk ook hun eigen Cookies plaatsen. Dit wordt gedaan om de prestaties en interoperabiliteit tussen onze platforms en de aan u geleverde diensten mogelijk te maken en te optimaliseren.  Wij hebben geen controle over het gebruik van cookies door derden, noch over de informatie en persoonsgegevens die via dergelijke cookies worden verzameld. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij cookies gebruiken, raden wij aan om hun privacybeleid te raadplegen (en er rekening mee te houden dat dergelijk beleid regelmatig kan worden gewijzigd).

 

Verzoeken om niet gevolgd te worden

Bepaalde webbrowsers kunnen een verzoek om niet te worden gevolgd (Do Not Track) naar websites sturen om hen te informeren dat zij geen internetverkeer mogen monitoren. Aangezien verschillende webbrowsers dit op verschillende manieren interpreteren, bestaat er een gebrek aan standaardisatie en is het niet altijd duidelijk of bezoekers en klanten willen dat deze instructies worden overgedragen, of er zich al dan niet bewust van zijn. Bijgevolg brengen wij, net als vele andere websites en online platforms met een goede reputatie, geen wijzigingen aan in onze werkwijzen als reactie op een verzoek om niet gevolgd te worden van uw browser of mobiele app. Via uw browser kunt u het gebruik van cookies beheren, inclusief hoe u ze accepteert of verwijdert. De meeste browsers kunnen worden ingesteld om een melding te ontvangen wanneer u een cookie ontvangt, en ook om cookies te blokkeren of volledig uit te schakelen; dit wordt hieronder toegelicht.

 

COOKIES UITSCHAKELEN

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen (zie de helpfunctie van uw browser voor instructies). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies van invloed is op de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt. Cookies uitschakelen resulteert er doorgaans in dat ook bepaalde functionaliteiten en bepaalde functies van een website worden uitgeschakeld. Derhalve wordt het uitschakelen van cookies afgeraden..

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze automatisch vervallen na een bepaalde periode en niet langer gegevens registreren betreffende het bezoek aan een website. Een andere optie is om de cookies handmatig te verwijderen voor de vervaldatum. Raadpleeg hiervoor de gebruikshandleiding van uw browser.

 

f)      Communicatie

Onze servicegerelateerde en promotionele communicatie gebeurt via e-mail, telefonisch, sms-berichten en meldingen op mobiele apps.

 

Servicegerelateerde communicatie

We kunnen contact met u opnemen met belangrijke informatie over onze Service. We kunnen u bijvoorbeeld (op alle mogelijke manieren) meldingen sturen over wijzigingen of updates van onze service, problemen, wijzigingen, meldingen over het opnieuw instellen van uw wachtwoord, enz. U kunt uw communicatie- en meldingsinstellingen beheren ivia uw profielinstellingen. Merk echter op dat u zich niet kunt afmelden voor bepaalde serviceberichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, die wettelijk verplicht zijn of betrekking hebben op uw gebruik van onze Websites.

 

Promotionele communicaties

Wij kunnen u ook informeren over nieuwe functies, nieuwe aanbiedingen, evenementen en speciale opportuniteiten of andere informatie waarvan wij denken dat deze van belang voor u is. Indien u instemt met onze opt-in opties, kunnen wij u dergelijke kennisgevingen sturen met behulp van een van de contactmethodes die u ons hebt verstrekt. We kunnen, indien daarmee hebt ingestemd, uw e-mailadres gebruiken om u advertenties van Eurail te tonen op de sociale mediakanalen waarop u actief bent, zoals Facebook, YouTube, Pinterest en Instagram. Als u dergelijke promotionele berichten niet wilt ontvangen, wijzig dan uw communicatievoorkeuren in uw profiel op de website, of elke communicatie per e-mail omvat een optie om u af te melden. 

 

g)    Gegevensbeveiliging

We implementeren en monitoren beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

We zullen u nooit vragen om uw persoonsgegevens telefonisch of via sociale media te verstrekken en zullen uitsluitend contact met u opnemen via het in uw account geregistreerde e-mailadres.  Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice via ons contactformulier.

 

We beveiligen uw gegevens met behulp van sectorale standaarden en de beste praktijken voor fysieke, procedurele en technische middelen, waaronder:

 • Toegangscontrole door middel van complexe wachtwoorden en systemen voor identiteitsverificatie;
 • Bewustwording en training van medewerkers;
 • Data-encryptie;
 • Het automatisch loggen van op persoonsgegevens gebaseerde acties;
 • Toegangsbeperkingen met minimale privileges;
 • De monitoring van gebruikerstoegang en -rechten.

 

Merk op dat wij, ongeacht de getroffen beveiligingsmaatregelen, de absolute bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens die bij ons of bij derden zijn opgeslagen niet kunnen garanderen, zoals uiteengezet in artikel d. 

 

h)    Rechten van betrokkenen

Als individu hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor alle persoonsgegevens die wij in de hoedanigheid van Gegevensverwerker verwerken en die in artikel a worden uiteengezet, kunt u uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

 

Als u ons uw persoonsgegevens via één van onze Sites hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek tot inzage, inspectie, rectificatie, beperking, wijziging, overdracht of de verwijdering van uw persoonsgegevens sturen. U kunt dit verzoek richten aanprivacy@eurail.com of gebruik maken van ons contactformulier.

 

Om misbruik te voorkomen, vragen we u om uw verzoek vanaf het bij ons geregistreerde e-mailadres te versturen, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. Indien noodzakelijk kunnen we u om een aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om u in onze systemen te kunnen identificeren.

 

Dergelijke uit verzoeken en/of identificatie resulterende aanvullende gegevens worden door ons bewaard voor juridische doeleinden, namelijk als zijnde een bewijs van de identiteit van de persoon die het verzoek heeft ingediend.

 

Mijn account verwijderen

Voor de verwijderingsverzoeken van uw account of persoonsgegevens, verwijderen we uw persoonsgegevens en uw account uit onze systemen overeenkomstig de privacywetgeving. Dit houdt in dat u niet langer toegang hebt tot uw accountgeschiedenis en reisgegevens, en u een nieuwe account moet aanmaken als u in de toekomst nieuwe reisproducten wilt aankopen.

 

Let op:

 • Uw gegevens worden binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek uit onze systemen verwijderd. Gedurende deze periode kunt u nog steeds e-mails of inhoud ontvangen. 
 • Indien er rechtsgronden bestaan die onze verwerking van uw verzoek verhinderen, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen door middel van een e-mailbericht. 
 • Je ontvangt een bevestiging wanneer je account is verwijderd, waarna je er geen toegang meer toe hebt en je geen verdere communicatie meer zult ontvangen.

 

i)      Aanvullende informatie

Veiligheid van minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar mogen onze website alleen gebruiken onder toezicht van hun ouders of wettelijke voogd. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen. Als we vaststellen dat een minderjarige onbevoegd gebruik maakt van onze Service, proberen we dit gebruik te blokkeren en doen we er alles aan om de door ons verzamelde persoonsgegevens over de minderjarige onmiddellijk te verwijderen.

 

Nationale toezichthoudende autoriteit

Indien je onder de bescherming van de AVG valt en op basis van de privacywetgeving klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van je persoonsgegevens, bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van je land. Voor Nederland is dit de "Autoriteit Persoonsgegevens", waarmee u hier contact kunt opnemen.

 

Contactgegevens

Eurail B.V. heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die advies geeft over en toezicht houdt op de voortdurende naleving van de privacywetgeving en die fungeert als aanspreekpunt voor privacygerelateerde kwesties voor betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten. Als je vragen hebt over je privacy of over deze privacy- en cookieverklaring, kun je een e-mail sturen naar privacy@eurail.com.

 

Neem voor vragen over je account, aankopen, onze diensten of technische vragen contact op met de klantenservice via het contactformulier.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

 

We behouden ons het recht voor om deze verklaring periodiek en waar nodig bij te werken. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en eerdere versies kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld. Aanbevolen wordt om deze verklaring regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

In versie 2,1 gepubliceerde wijzigingen:


Artikel a. Gegevensverzameling
i. Wijzigingen in de bewoordingen om te verduidelijken wat er wordt verzameld en hoe er contact met u kan worden opgenomen voor beveiligingsdoeleinden


Artikel e. Cookies en trackingtechnologieën
i. Mocht u uw toestemming voor Google Analytics willen intrekken, kunt u onze link voor Google Opt-out gebruiken.


Artikel h. Rechten van betrokkenen
i. We hebben meer gedetailleerde informatie over ons verwijderingsproces beschikbaar gesteld

Artikel i. Aanvullende informatie
i. We hebben de contactgegevens van ons klantenserviceteam bijgewerkt.