Je bestelling

Disclaimer: gebruiksvoorwaarden

Doel

Het doel van deze Website is om algemene informatie te verstrekken en treinpassen te verkopen. Interrail.eu (hierna 'Website' genoemd) is onderdeel van het Nederlandse bedrijf Eurail B.V. (hierna 'Eurail' genoemd) en spant zich in om correcte informatie op de Website te plaatsen, maar kan niet garanderen dat de informatie op ieder moment juist is. Alle informatie op de Website is onderhevig aan verandering.

 

Aansprakelijkheid

Eurail heeft de Website met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In geen geval zal Eurail, of haar leden, directeuren, werknemers of adviseurs, enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor evidente fouten en onnauwkeurigheden in of onvolledigheid (of consequenties hiervan) van de (informatie op de) Website. In het bijzonder zal Eurail niet aansprakelijk zijn voor fouten of onjuistheden in prijzen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik en/of geldigheid van de treinpassen. Gebruikers van de Website begrijpen dat Eurail als tussenpersoon optreedt bij de verkoop van treinpassen.

 

Andere sites

Deze website kan links naar andere websites of informatie over andere websites bevatten. De informatie op deze websites is niet door Eurail onderzocht of geanalyseerd. Eurail zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de (kwaliteit van) diensten verstrekt door deze andere op de Website vermelde bedrijven. Neem bij klachten met betrekking tot deze derden contact op met Eurail.

 

(Intellectuele) eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie en het materiaal op de Website zijn eigendom van Eurail en/of haar licentiehouders. Toegang tot deze informatie geeft de individuele bezoeker van de Website geen enkel recht. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of voor andere doeleinden worden gebruikt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Eurail.

 

© 2019 Juridische disclaimer