Je bestelling

Het wordt een drukke zomer op de rails! Zorg ervoor dat je ​je zitplaatsen ruim van tevoren reserveert.

Vermijd je reserveringen liever helemaal? Bekijk onze ​reisroutes zonder reserveringen​.

:
:
:
Dagen
Uur
Minuten
Seconden

Beveilig je Pas

Een Interrail Pas is een kostbaar artikel met een hoge waarde. Het zou zonde zijn als je om wat voor reden dan ook niet meer kunt reizen en je slechts 85% terugbetaald kunt krijgen. Of als je Pas in de eerste paar dagen van je reis zoekraakt of gestolen wordt. Beveilig je Pas met Plus of Pasbescherming.

 

Bescherm je mobiele Pas met Plus

Heb je ooit getwijfeld over het boeken van een reis omdat je nog niet zeker wist of je in de toekomst wel zou kunnen reizen? Soms heb je gewoon een beetje extra gemoedsrust nodig om die keuze makkelijker te maken. Daarom hebben we Plus ontwikkeld.

 

Wat is Plus?

Plus is een upgrade voor mobiele Passen die je tijdens het afrekenen kunt selecteren.* Voor een kleine vergoeding kun je je Pas 100% restitueerbaar en omruilbaar maken. Dat betekent dat je voorafgaand aan je reis op elk gewenst moment kunt annuleren om het aankoopbedrag van je Pas terug te krijgen.

 

Hoe kan ik Plus kopen?

Als je je mobiele Interrail Pas bestelt, hoef je alleen maar tijdens het afrekenen het vakje voor Plus aan te vinken.*

 

Hoe werkt Plus?

Na aankoop kun je je mobiele Pas binnen 11 maanden op elk gewenst moment gebruiken en dat geldt ook voor Plus. Je kunt Plus alleen gebruiken voordat je reis begint. Als je reisplannen veranderen, kun je gratis een omruil aanvragen. Bestel een nieuwe Pas voor je nieuwe plannen en vraag onder Mijn account om terugbetaling van je oude Pas.

 

Als dingen anders lopen dan gepland en je besluit om toch niet op reis te gaan, hoef je alleen maar in te loggen op je account en de aanwijzingen voor annulering te volgen om 100% van de prijs van je Pas terug te krijgen.

Algemene voorwaarden

Lees ons volledige terugbetalings- en omruilbeleid ->

 

*Plus is alleen beschikbaar tijdens acties.

 

Let op: Plus is niet beschikbaar voor DiscoverEU Interrail Passen. Als je een van deze Passen hebt ontvangen, kun je altijd een aparte reisverzekering afsluiten voor een onbezorgde vakantie.

 

Bescherm je papieren Pas met Pasbescherming 

Laat je plezier in je Europese treinavontuur niet bederven door verlies of diefstal van je papieren Interrail Pas. Voor een klein extra bedrag dekt onze Pasbescherming de kosten van vervangende treintickets tot de resterende waarde van je Interrail Pas.

 

Wat is Pasbescherming?

Pasbescherming geeft je recht op terugbetaling van vervangende treintickets of een nieuwe Interrail Pas tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is gelijk aan de resterende waarde van je verloren of gestolen Pas. Het is niet mogelijk om een nieuwe Interrail Pas of vervangende tickets te verstrekken. Deze moet je zelf kopen en bewaren in overeenstemming met de boekingsvoorwaarden van de Pasbescherming.

Er is geen Pasbescherming voor gratis Kind Passes. Maar als je met kinderen reist en voor je Volwassene Pass de bescherming hebt aangeschaft, zijn zij ook verzekerd. Op deze manier kunnen alle vervangende treinkaartjes worden vergoed wanneer je alle passen kwijt bent.

 

Let op: Pasbescherming geldt alleen voor papieren Interrail Passen en niet voor treinreserveringen via onze reserveringsservice.

 

Hoe kom ik aan pasbescherming?

Als je je papieren Interrail Pas bestelt, hoef je alleen maar tijdens het afrekenen het vakje voor Pasbescherming aan te vinken.

 

Hoe werkt Pasbescherming?

Volg de onderstaande stappen als je papieren Interrail Pas zoekraakt of gestolen wordt.

Bij verlies of diefstal van je Pas

Tijdens de reis

  1. Zorg dat je binnen 24 uur na verlies van je pas een proces-verbaal in handen krijgt. Daarin moet dezelfde naam staan als op de Interrail Pass en er moet duidelijk worden vermeld dat de pas is zoekgeraakt of gestolen.

  2. Reis verder met vervangende tickets of een treinpas met een maximumwaarde zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van de pasbescherming.

  3. Zorg ervoor dat je al je tickets bewaart.

 

Bij terugkomst

  1. Vul het online claimformulier voor pasbescherming in.

  2. Volg de instructies op het schadeformulier.

  3. Dien je claim binnen 31 dagen na terugkomst van je vakantie in.


Interrail Passen zijn niet vervangbaar. In geval van verlies of diefstal van je Pas zul je dure vervangende tickets moeten kopen om verder te kunnen reizen. De Pasbescherming dekt deze extra kosten tot de resterende waarde van je Interrail Pas vanaf de dag dat deze werd gestolen of zoekraakte.
 
Algemene voorwaarden Pasbescherming

1 Algemene beschrijving van Pasbescherming

1.1 Pasbescherming dekt het verlies van Interrail Passes door de Reiziger gedurende de Looptijd van de dekking voor een Maximaal dekkingsbedrag.

1.2 Verlies houdt in het onopzettelijk verlies of de diefstal van de Interrail Pass.

1.3 De Looptijd van de dekking is de periode van het moment dat de pas wordt ontvangen door de klant tot het einde van de geldigheidsperiode van de Interrail Pass, zoals aangegeven op de Interrail Pass. De programmaovereenkomsten zijn alleen van toepassing op het verlies dat zich voordoet tijdens de looptijd.

1.4 Het Maximale dekkingsbedrag is het laagste bedrag van de volgende twee bedragen: de kosten van vervangende treintickets of het ongebruikte deel van de Interrail Pass, berekend als de totale resterende tijd op de Interrail Pass als deel van de totale geldigheidsperiode die staat afgedrukt op de Pas.

1.5 Het bedrag dat is betaald voor de verzending en de Pasbescherming wordt niet gedekt door deze polis.
 

2 Wat te doen in geval van verlies of diefstal

2.1 Bij verlies of diefstal van je Pas moet je de diefstal van de pas binnen 24 uur melden bij de lokale politie en ervoor zorgen dat je een proces-verbaal ontvangt. Dit proces-verbaal is een belangrijk document bij het indienen van een claim.

2.2 De Verliesdatum is de datum waarop de Pashouder voor het eerst het verlies van de treinpas opmerkte, zoals vermeld in het proces-verbaal.

2.3 Koop een nieuwe treinpas of nieuwe treintickets voor de resterende reisdagen. Er is een Maximaal dekkingsbedrag van toepassing, dat is gebaseerd op het op de Verliesdag resterende aantal dagen van je reis tijdens de Looptijd (zoals gedefinieerd in artikel 1).
 

3 Hoe en wanneer een claim indienen

3.1 Je kunt de claim online indienen binnen 31 dagen na de laatste geldigheidsdatum die op de Interrail Pass staat afgedrukt.

3.2 Als je een claim wilt indienen, moet je het online claimformulier Pasbescherming invullen. Dit is te vinden onder Mijn account.

3.3 De volgende documenten moeten samen met het ingevulde claimformulier Pasbescherming worden geüpload:
√ Verkregen proces-verbaal met duidelijk aangegeven claimdatum
√ Gekochte vervangende passen/tickets

3.4 Als een van de vereiste gegevens ontbreekt, nemen we contact op via e-mail.

3.5 Eventuele kosten die je betaalt om bewijs te krijgen voor je claim worden niet gedekt door deze verzekering omdat het jouw verantwoordelijkheid is de claim te onderbouwen.
 

4 Uitbetaling van claims

4.1 Alleen geldige claims worden uitbetaald.

4.2 De volgende claims worden als ongeldig beschouwd:
→ Claims die werden ingestuurd meer dan 31 dagen na de laatste geldigheidsdatum die op de Interrail Pass staat afgedrukt.
→ Alle claims die niet vergezeld gaan van een volledig ingevuld schadeformulier, inclusief alle bewijsstukken zoals vermeld in artikel 3.3
→ Claims die niet het resultaat zijn van verlies of diefstal van de Pas door de Reiziger, maar van een van de volgende punten:
1. Verlies toen de Pas niet in het bezit was van de klant op het moment van verlies.
2. Vertraging, inbewaringneming of inbeslagname van de Pas door spoorwegpersoneel, functionarissen, politie of andere veiligheidsbeambten.
3. Alle oneerlijke, frauduleuze of misdadige handelingen door de Pashouder.
4. Oorlog, invasie, vijandigheden (ongeacht of de oorlog wel of niet is verklaard), burgeroorlog, opstand, revolutie, opstand door militaire of wederrechtelijke macht.
5. Terroristische daden, daden door een buitenlandse vijand, force majeur, vluchtannuleringen, stakingen.
6. Schade aan de Pas door slijtage, geleidelijk kwaliteitsverlies, ongedierte of eigen gebrek.

4.3 Claims worden terugbetaald op dezelfde creditcard (of andere betaalmethode, indien van toepassing) waarmee de oorspronkelijke Pas werd geboekt.

4.4 Claims worden uitbetaald in de valuta waarin de oorspronkelijke Pas werd gekocht. De Claimsafdeling van Interrail.eu gebruikt de wisselkoersen van De Nederlandsche Bank om de waarde te bepalen van de vervangende treintickets op het moment van aankoop.

4.5 Je wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst door de Claimsafdeling van Interrail.eu geïnformeerd over de ontvangst van je claim.

4.6 De Claimsafdeling van Interrail.eu zal de geldigheid van je claim beoordelen. Beslissingen genomen door de Claimsafdeling van Interrail.eu zijn bindend en definitief.

4.7 Binnen 1 maand na bevestiging van ontvangst ontvang je het resultaat van de beoordeling van de geldigheid van je claim en de hoogte van de uitbetaling, indien van toepassing.

4.8 Geldige claims worden binnen 1 werkdag uitbetaald nadat je bent geïnformeerd over de claimbeoordeling door Interrail.eu. Afhankelijk van de betaalmethode kan het een groot aantal werkdagen duren voordat het geld op je rekening staat.

4.9 Als er claims worden gedekt door een andere geldige en inbare verzekering of schadeloosstelling, zullen wij alleen het verschil uitbetalen tussen het bedrag dat wordt betaald onder de andere polis en het totale bedrag dat anders onder dit programma uitkeerbaar zou zijn.
 

5 Voorwaarden en toepasselijk recht

5.1 De Pashouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van en het toezicht op de Interrail Pass.

5.2 Er mag geen rechtsvordering worden ingesteld voor een schadevergoeding onder dit programma binnen 60 dagen nadat er een claim is ingediend zoals hierin vereist, en een dergelijke rechtsvordering mag niet worden ingesteld later dan één jaar na de datum waarop een claim uiterlijk moet worden ingediend.

5.3 Elke voorwaarde van dit programma die strijdig is met de toepasselijke wetgeving wordt bij deze dusdanig aangepast dat deze in overeenstemming is met de minimale vereisten van dergelijke wetgeving.

5.4 Pashouder stemt ermee in zich aan te passen aan Nederlands recht.

5.5 Het staat Interrail.eu vrij dit programma naar eigen goeddunken op elk moment aan te passen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van beëindiging worden alleen Passen die werden uitgegeven vóór de beëindigingsdatum gedekt voor bestellingen waarvoor Pasbescherming werd gekocht.