Mogen inwoners van Italië en Griekenland gebruikmaken van de Griekse Eilanden Pass?

Ja. Zowel inwoners van Italië als Griekenland mogen de Griekse Eilanden Pass gebruiken.

De voorwaarde dat je een Interrail One Country Pass voor je eigen land niet kunt gebruiken, is niet van toepassing op deze pas.