Kan ik een terugbetaling krijgen?

Ja. Als je plannen veranderen en je niet langer met Interrail kunt reizen, heb je recht op terugbetaling voor een Interrail pas die niet is gebruikt en wordt teruggestuurd vóór de ingangsdatum die op de pas staat.

Houd er rekening mee dat promotionele passen niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

Ga naar je Interrail account en volg de instructies voor het retourneren van je Interrail Pass en aanvragen van een terugbetaling. Je kunt een terugbetaling aanvragen als je pas niet is gebruikt en de periode waarvoor de pas geldig is nog niet is begonnen. Als je pas al snel ingaat, vraag dan een spoorwegbeambte om de pas te voorzien van een stempel met de tekst 'ONGEBRUIKT'. Je hebt dan één maand vanaf de laatste dag dat de pas geldig geweest zou zijn om de pas aan ons terug te sturen.

Denk eraan je bestelnummer te vermelden bij het aanvragen van een terugbetaling.

Het verwerken van een terugbetaling duurt over het algemeen 4 weken. De precieze datum hangt vooral af van de betrokken bank en/of creditcardmaatschappij.

Meer over ons teruggavebeleid.

Een terugbetaling moet altijd aangevraagd worden bij de verkooporganisatie of website waar je de pas hebt gekocht. Dat betekent dat we alleen passen kunnen terugbetalen die via Interrail.eu zijn gekocht. Een bestelnummer van Interrail.eu begint altijd met IN.