Privacy- en cookieverklaring

Via de website www.interrail.eu (hierna: "Interrail.eu") en haar whitelabel websites, onderdeel van Eurail.com B.V., worden privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens verwerkt. Interrail.eu vindt het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons met zorg verwerkt en bewaard. Persoonlijke gegevens worden derhalve met zorg verwerkt en beveiligd door ons in overeenstemming met de vereisten voor verwerking van persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in de Europese privacywetgeving.

Tijdens het verwerken houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welk doel wij persoonlijke gegevens verwerken, zoals wij dit doen in deze privacy- en cookieverklaring;

 • ernaar streven het verzamelen van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die wij alleen voor legitieme doeleinden nodig hebben;

 • eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in die gevallen waarin uw toestemming vereist is;

 • passende veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en hetzelfde eisen van partijen die persoonlijke gegevens verwerken op ons verzoek;

 • uw recht respecteren om uw persoonlijke gegevens in te zien en deze te laten corrigeren of verwijderen.

Wij treden op als controleur bij het verwerken van gegevens. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring werd voor de laatste keer gewijzigd op 18 mei 2018.

VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door onze website te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die duidelijk aan ons worden gegeven om te worden verwerkt. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

U kunt een treinpas kopen via onze website. Als u een treinpas koopt, zullen wij u vragen een aantal persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Nadat u een treinpas hebt gekocht, wordt er een account aangemaakt om uw bestelling af te handelen. U kunt het account registreren op het moment van aankoop of door in te loggen op onze website met het e-mailadres dat u gebruikt om uw treinpas te kopen. Via deze account kunt u extra informatie verstrekken.

Na het aanschaffen van een treinpas kunt u ook vooraf een stoel reserveren voor Europese treinen. Hiervoor moet u een geregistreerde account bij ons hebben en in het bezit zijn van een Interrail Pass. Als u uw treinpas hebt gekocht via onze website en geen geregistreerd account heeft, kunt u uw account activeren door in te loggen op onze website met het e-mailadres dat u gebruikte om uw treinpas te kopen.

Als u onze website gebruikt, een treinpas koopt of zitplaatsen reserveert, zullen wij de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • E-mailadres;

 • Adresgegevens;

 • Geografische locatie;

 • Nationaliteit en taal;

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum;

 • Paspoortnummer (voor internationale reizen);

 • Reisgegevens (waaronder type pas, reisperiode en bezochte landen)

 • Wachtwoord voor onze website;

 • IP-adres;

 • Cookie ID;

 • Gedrag bij klikken en surfen

 • Tijdens het aankopen van een treinpas, gegevens over de fase in het bestelproces;

 • Land van interesse;

 • Social media-account (optioneel).

VERWERKINGSDOELEINDEN

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om toegang te geven tot de website www.interrail.eu of een van de wittelabel-websites ervan;

 • Voor het mogelijk maken van de aankoop van een treinpas, het reserveren van een zitplaats via de website en het gebruikmaken van functionaliteiten op de website;

 • om een account aan te maken voor het bekijken van de bestelde treinpas en zitplaatsreserveringen;

 • voor het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website, en het rapporteren over en meten van het effect van onze marketinginspanningen;

 • voor het aanbieden van de verschillende functionaliteiten op de website, waaronder routeplanning;

 • om het internetaanbod interessanter te maken voor u met het weergeven van advertenties die bij uw interesses passen via Facebook, Instagram en Google;

 • om u op de hoogte te houden over onze commerciële ontwikkelingen en persoonlijke aanbiedingen via onze nieuwsbrief;

 • om u gepersonaliseerde inhoud te tonen op onze website die bij uw interesses aansluit.

BEWAARPERIODES

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen voor het boeken van uw reis worden bewaard tot twee jaar na de reisdatum die u heeft gepland. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld om andere redenen, worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit tenzij Eurail.com zich moet houden aan een voorgeschreven langere bewaarperiode op grond van een wettelijke verplichting.

NIEUWSBRIEF

Als u hiertoe toestemming heeft gegeven, mogen wij per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Elke communicatie per e-mail bevat de mogelijkheid om u af te melden. Daarnaast kunt u zich hier ook ervoor uitschrijven. Wij kunnen, als u daarmee hebt ingestemd, uw e-mailadres gebruiken om u advertenties te tonen van Eurail.com op de social mediakanalen waarop u actief bent, zoals Facebook, YouTube en Instagram.

VERTROUWELIJKHEID EN VERSTREKKING AAN DERDE PARTIJEN

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden voor direct marketingdoeleinden van dergelijke partijen. Ook zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken als u daartoe geen toestemming hebt gegeven. Tenzij dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren die u met ons bent aangegaan of wanneer dit wettelijk vereist is.