Privacy- en cookieverklaring

Via de website www.interrail.eu (hierna: 'Interrail.eu'), onderdeel van Eurail.com B.V., worden privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens verwerkt. Interrail.eu vindt het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons met zorg verwerkt en bewaard.

Tijdens het verwerken houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welk doel wij persoonlijke gegevens verwerken, zoals wij dit doen in deze privacy- en cookieverklaring;

 • ernaar streven het verzamelen van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die wij alleen voor legitieme doeleinden nodig hebben;

 • eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in die gevallen waarin uw toestemming vereist is;

 • passende veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en hetzelfde eisen van partijen die persoonlijke gegevens verwerken op ons verzoek;

 • uw recht respecteren om uw persoonlijke gegevens in te zien en deze te laten corrigeren of verwijderen.


Wij treden op als controleur bij het verwerken van gegevens. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring werd voor de laatste keer gewijzigd op 27 juni 2017.

Doeleinden verwerking


Over het algemeen verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om toegang te geven tot de website www.interrail.eu;

 • Voor het mogelijk maken van de aankoop van een treinpas, het reserveren van een zitplaats via de website en het gebruikmaken van functionaliteiten op de website;

 • om statistieken te analyseren en de website te optimaliseren.

Gebruik van persoonlijke gegevens


Door onze website te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die duidelijk aan ons worden gegeven om te worden verwerkt. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

U kunt een treinpas kopen via onze website. Als u een treinpas koopt, zullen wij u vragen een aantal persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Nadat u een treinpas hebt gekocht, wordt er een account aangemaakt om uw bestelling af te handelen. U kunt het account registreren op het moment van aankoop of door in te loggen op onze website met het e-mailadres dat u gebruikt om uw treinpas te kopen. Via deze account kunt u extra informatie verstrekken.

Na het aanschaffen van een treinpas kunt u ook vooraf een stoel reserveren voor Europese treinen. Hiervoor moet u een geregistreerde account bij ons hebben en in het bezit zijn van een Interrail Pass. Als u uw treinpas hebt gekocht via onze website en geen geregistreerd account heeft, kunt u uw account activeren door in te loggen op onze website met het e-mailadres dat u gebruikte om uw treinpas te kopen.

Als u onze website gebruikt, een treinpas koopt of zitplaatsen reserveert, zullen wij u vragen de volgende gegevens te verstrekken (afhankelijk van de gegevens die u zelf via uw account hebt verstrekt):

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Paspoortnummer

 • Sociale media-account (optioneel)


De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het kopen van een treinpas en zitplaatsreserveringen;

 • voor het aanmaken van een account waarmee u de bestelde treinpas kunt bekijken;

 • om gebruik te maken van de functionaliteiten van de website, zoals routeplanning.


De bovengenoemde gegevens worden tot twee jaar na de geplande reisdatum bewaard, tenzij Interrail.eu zich volgens de wet aan een langere bewaartermijn moet houden.

Als u hiertoe toestemming hebt gegeven, mogen wij per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Elke communicatie per e-mail bevat de mogelijkheid om u af te melden. Tevens mogen wij, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, je e-mailadres gebruiken om advertenties van Interrail.eu te tonen op sociale mediakanalen waar je actief bent, zoals Facebook, YouTube en Instagram.


Verstrekken van gegevens aan derden


Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden voor direct marketingdoeleinden van dergelijke partijen. Ook zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken als u daartoe geen toestemming hebt gegeven. Tenzij dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren die u met ons bent aangegaan of wanneer dit wettelijk vereist is.