Actie- en spelvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle actiecampagnes van Interrail.eu. Lees deze actie- en spelvoorwaarden aandachtig door voordat u deelneemt aan de actie. Door deel te nemen accepteert u deze algemene voorwaarden.

 1. Om te kunnen deelnemen, moeten deelnemers alle aanwijzingen opvolgen in het INSTRUCTIES-gedeelte, dat samen met de actie wordt gepubliceerd. Vul alle vereiste velden volledig en naar waarheid in.
   

 2. Deze campagne wordt georganiseerd door Eurail.com, Postbus 2338, 3500 GH Utrecht, Nederland, geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 30206952. Het is niet mogelijk om correspondentie met betrekking tot deze campagne naar dit adres te sturen.
   

 3. Als de actie door een externe partij wordt gesponsord, dan wordt dit duidelijk in de actie aangegeven. De sponsor van deze actie is geheel verantwoordelijk voor alle actie-activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, het verloten en leveren van prijzen en alle communicatie met de deelnemers.
   

 4. Eurail.com is gerechtigd deze actie- en spelvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
   

 5. Aan deze actie kan iedereen deelnemen die 16 jaar of ouder is. Nietig waar belemmerd door de wet. Medewerkers van Eurail.com, Eurail Group G.I.E. en sponsoren en hun familieleden en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze campagne zijn uitgesloten van deelname.
   

 6. De looptijd van deze campagne staat duidelijk aangegeven op de plaats waar de wedstrijd wordt beschreven.
   

 7. Als er prijzen zijn verbonden aan dit spel, dan worden deze prijzen aangegeven op de plaats waar de wedstrijd wordt beschreven. De computer van Eurail.com geeft de officiële tijd aan voor deze actie.
   

 8. Elke persoon mag één keer deelnemen. Er is geen aankoop of transactie vereist om te kunnen deelnemen of winnen.
   

 9. Als er technische eisen worden gesteld om aan de actie te kunnen deelnemen:
   

 10. Door deel te nemen aan deze actie, bevestigen deelnemers dat ze op de hoogte zijn van de minimale systeemvereisten die zijn aangegeven op plaats waar de wedstrijd wordt beschreven.
   

 11. Reizen met Interrail is alleen mogelijk voor inwoners van Europa .
   

 12. Reizen met Interrail is alleen mogelijk voor inwoners van Europa. Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart is nodig om te kunnen reizen met een Interrail of Eurail pas.
   

 13. Om in aanmerking te komen voor prijzen, zijn deelnemers verplicht in te vullen in welk land ze wonen.
   

 14. Afbeeldingen, foto's, icoontjes, films en alle andere illustraties die voor de acties worden gebruikt, dienen alleen ter illustratie en zijn niet noodzakelijk een realistische en/of volledige weergave van het object dat wordt afgebeeld.
   

 15. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht of geruild en kunnen niet voor geld worden omgewisseld.
   

 16. Winnaars krijgen bericht per e-mail. Als een prijswinnaar niet binnen 4 weken na ontvangst van de aankondigingsmail zijn/haar prijs opeist, dan komen alle rechten op de prijs te vervallen.
   

 17. Als de prijs een gratis Interrail treinpas is, dan moeten de winnaars een boekingsformulier invullen dat ze van Eurail.com zullen ontvangen. Als het ingevulde formulier eenmaal naar Eurail.com is gestuurd, kan de boeking niet meer worden gewijzigd.
   

 18. De geldigheid van gratis Interrail passen verloopt drie (3) maanden nadat deze worden geboekt. De passen worden 4 weken nadat ze zijn geboekt per post bezorgd.
   

 19. Eurail.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deelnemer te diskwalificeren, vooral wanneer een deelnemer onvolledige of onjuiste gegevens opgeeft of wanneer Eurail.com reden heeft om aan te nemen dat een deelnemer in strijd handelt met deze actie- en spelvoorwaarden of probeert om de actiecampagne op eniger wijze in gevaar te brengen.
   

 20. Eurail.com, alsmede iedere gelieerde entiteit, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van registratiegegevens als het gevolg van, maar niet beperkt tot, hackers die inbreken op het systeem waarop de actie wordt gehost.
   

 21. Eurail.com is niet verantwoordelijk als bezoekers niet deel kunnen nemen wegens welke omstandigheid ook, waaronder, maar niet beperkt tot, een storing op de actiewebsite of als bepaalde browserversies en/of besturingssystemen niet worden ondersteund.
   

 22. Prijstrekkingen en aankondigingen van winnaars zijn definitief. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
   

 23. Eurail.com heeft het recht om de prijs te allen tijde te vervangen door een prijs van gelijke waarde. Prijzen kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon tenzij Eurail.com daar nadrukkelijke toestemming voor heeft verleend.
   

 24. De partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is Eurail.com, Postbus 2338, 3500 GH Utrecht, Nederland. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Eurail.com, dat te vinden is op www.interrail.eu.
   

 25. Door hun persoonlijke gegevens te verzenden via de actie, gaan deelnemers ermee akkoord dat Eurail.Com het recht heeft om contact met hen op te nemen over eventuele prijzen die zij hebben gewonnen door aan deze actie deel te nemen.
   

 26. Door aan de actie deel te nemen, bevestigen deelnemers dat zij akkoord gaan met deelname aan eventuele promotionele activiteiten voor Eurail.com. Alle inzendingen worden eigendom van Eurail.com. Deelnemers gaan ermee akkoord dat al het publieke materiaal waar de deelnemers op te zien zijn of gehoord kunnen worden in elk mogelijk mediaformaat kan worden gebruikt door Eurail.com. Deelnemers doen afstand van elk recht om compensaties of voordelen te eisen. De deelnemers geven toestemming dat de persoonlijke gegevens die zij hebben opgegeven, kunnen worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, naam en e-mailadres, voor promotionele doeleinden zonder daarvoor te worden gecompenseerd, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.
   

 27. Eurail.com heeft het recht om alle verzamelde e-mailadressen te gebruiken voor promotieactiviteiten.
   

 28. Eurail.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken, op elk moment te beëindigen. Als dit voor de oorspronkelijke einddatum is, dan zal een oplossing worden geboden aan de winnaars, indien van toepassing.
   

 29. Mochten deze voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, dan zal Eurail.com een oplossing kiezen.
   

 30. In het geval dat een artikel van deze voorwaarden ongeldig en/of onuitvoerbaar blijkt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden. Eurail.com zal dit artikel vervangen door een bepaling of bepalingen die wel geldig en uitvoerbaar is of zijn en de aard van het vervangen gedeelte weergeeft of weergeven.
   

 31. Eurail.com is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade, teleurstelling en/of vertraging van de toegewezen prijzen en Eurail.com is niet verantwoordelijk voor schade die (in)direct verband houdt met het gebruik of eigendom van de toegewezen prijzen.
   

 32. Eurail.com is niet verantwoordelijk voor enige problemen of schade die verband houden met het gebruik van de actiewebsite of gerelateerde websites.
   

 33. Op deze actie- en spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.